ศูนย์รวมข้อมูลค้นหาไกด์ และ ค้นหาหัวหน้าทัวร์
เฉพาะลูกศิษย์ อ.แฮรี่ และ อ.จอห์น ม.พิษณุโลก เท่านั้น

* ข้าพเจ้ายินดีให้ข้อมูล อย่างตรงไปตรงมา ด้วยความสมัครใจ โดยปราศจากข้อมูลเท็จ กับ เว็ปไซต์ และหรือ ระบบของ Thai Tour Club เพื่อให้ข้าพเจ้าได้งานจากบริษัททัวร์ที่อยู่ในระบบของ Thai Tour Club

* ข้าพเจ้ายินดีให้ทีมงานของระบบ Thai Tour Club สามารถนำข้อมูลของข้าพเจ้าไปตรวจสอบความถูกต้อง กับบริษัททัวร์ หรือกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลไปได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งหรือขออนุญาตกับข้าพเจ้าล่วงหน้าแต่อย่างใด

* ข้าพเจ้ายินดีให้บริษัททัวร์ สามารถยกเลิกการจ้างงานของข้าพเจ้าได้ทุกเมื่อ หากมีเหตุ หรือ มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ว่าการกระทำ และหรือคำพูดของข้าพเจ้าเป็นเหตุทำให้ลูกทัวร์เกิดปัญหา หรือ มีการยกเลิกทัวร์

(กรุณากดยินยอมให้ครบทั้ง 3 ข้อ)
ข้อมูลการลงทะเบียน
(กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาไทย)


ชาย
หญิง
เพศที่สาม

ไกด์  
หัวหน้าทัวร์  
ล่ามภาษาไม่มีวุฒิการศึกษา "แต่เคย" ได้รับการยกเว้นวุฒิ โดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ กรมการท่องเที่ยว
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก


ไกด์วัง (สอบได้บัตรไกด์วัง)

ไกด์บัตรบรอนซ์เงิน (บัตรเงิน) นำเที่ยวทั่วไทย


ไกด์บัตรชมพู จังหวัดเชียงใหม่ ( เชียงใหม่ เชียงราย ตาก ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน )

ไกด์บัตรชมพู จังหวัดภูเก็ต ( ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ตรัง )

ไกด์บัตรชมพู จังหวัดพังงา ( พังงา กระบี่ ภูเก็ต ระนอง สุราษฏานี )

ไกด์บัตรชมพู จังหวัดฉะเชิงเทรา (กรุงเทพ พัทยา/ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทปราการ จันทบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี ปุทมธานี นครนายก )

ไกด์บัตรเหลือง ทะเลชายฝั่ง จังหวัดภูเก็ต

ไกด์บัตรภูมิภาค ( ภาคเหนือ)

ไกด์บัตรภูมิภาค ( ภาคอีสาน )

ไกด์บัตรภูมิภาค ( ภาคกลาง/ภาคตะวันตก/ภาคตะวันออก )

ไกด์บัตรภูมิภาค ( ภาคใต้)


จีนกลาง
จีนกวางตุ้ง
อังกฤษ
เกาหลี
ญี่ปุ่น
รัสเซีย
อินโดนีเซีย
ฝรั่งเศส
เยอรมัน
ภาษาอื่นๆ  


ยังไม่เคยทำหน้าที่เป็นไกด์ แต่ยินดีออกค่าใช้จ่ายบางส่วนเพื่อเรียนรู้งาน
ปกติเป็นคนชอบเที่ยวเอง และพาคนรู้จักเที่ยว
ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยไกด์
น้อยกว่า 1 ปี
1-2 ปี
3-4 ปี
5-6 ปี
7-10 ปี
มากกว่า 10 ปี
ปัจจุบัน เป็นไกด์นำเที่ยวอิสระ (ฟรีแลนซ์)
น้อยกว่า 1 ปี
1-2 ปี
3-4 ปี
5-6 ปี
7-10 ปี
มากกว่า 10 ปี

ชมวัดพระแก้ว
ชมพระบรมมหาราชวัง
ชมวัดต่างๆ
ทัวร์ช้อปปิ้ง
ทัวร์สายบุญ
ทัวร์ประวัติศาสตร์
ทัวร์อะราวนด์
ทัวร์เดินป่า ผจญภัย
ทัวร์สุขภาพ
ทัวร์สัมมนา รางวัลท่องเที่ยวในประเทศ Incentive Group
ทัวร์ทัศนศึกษา ดูงาน ที่ไทย
อื่นๆ :
ยังไม่เคยทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทัวร์ แต่ยินดีเรียนรู้
ปกติเป็นคนชอบเที่ยวเอง และพาคนรู้จักเที่ยว
ปัจจุบันเป็น ผู้ช่วยหัวหน้าทัวร์
น้อยกว่า 1 ปี
1-2 ปี
3-4 ปี
5-6 ปี
7-10 ปี
มากกว่า 10 ปี
ปัจจุบันเป็นหัวหน้าทัวร์ นำเที่ยวอิสระ (ฟรีแลนซ์)
น้อยกว่า 1 ปี
1-2 ปี
3-4 ปี
5-6 ปี
7-10 ปี
มากกว่า 10 ปี

ได้ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน
ได้ภาษาจีนระดับพื้นฐาน
ได้ภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐาน
ถนัดภาษาอังกฤษ
ถนัดภาษาจีนกลาง
ถนัดภาษาญี่ปุ่น
ถนัดภาษาอื่นๆ  

เป็นพี่เลี้ยงพานักท่องเที่ยวที่อยากเที่ยวเอง
ทัวร์ช้อปปิ้ง
ทัวร์สายบุญ
ทัวร์ประวัติศาสตร์
เดินป่า ผจญภัย
ทัวร์สุขภาพ
ทัวร์สัมมนา รางวัลท่องเที่ยวต่างประเทศ Incentive Group
ทัวร์ทัศนศึกษา เรียนภาษา เข้าแค้มป์
ทัวร์ ดูงาน ที่ต่างประเทศ
อื่นๆ :

ทวีปเอเชีย  
ทวีปแอฟริกา  
ทวีปอเมริกาเหนือ  
ทวีปอเมริกาใต้  
ทวีปยุโรป  
ทวีปออสเตรเลีย  
นิวซีแลนด์ (ทวีปแอนตาร์กติกา)  
รัสเซีย  

ยังไม่มีประสบการณ์ และยินดีออกค่าใช้จ่ายบางส่วนเพื่อไปเรียนรู้งานเป็นหัวหน้าทัวร์
ไม่แน่นอน (บางเดือนมีงาน บางเดือนไม่มีงาน)
มีกรุ๊ปให้รับทุกเดือน (มากน้อยแตกต่างกันไป)
บางเดือน เฉลี่ย 1 กรุ๊ป
บางเดือน เฉลี่ย 2 กรุ๊ป
บางเดือน เฉลี่ย 3 กรุ๊ป
บางเดือน เฉลี่ย 4 กรุ๊ป
บางเดือน มากกว่า 4 กรุ๊ป


จีนกลาง
จีนกวางตุ้ง
อังกฤษ
เกาหลี
ญี่ปุ่น
รัสเซีย
อินโดนีเซีย
ฝรั่งเศส
เยอรมัน
ภาษาอื่นๆ  

ยังไม่เคยทำเป็นล่ามอย่างเป็นทางการ แต่ยินดีเรียนรู้งาน
ปกติเป็นล่ามอาสาสมัครตามงานต่างๆ
ปัจจุบันเป็นล่าม
น้อยกว่า 1 ปี
1-2 ปี
3-4 ปี
5-6 ปี
7-10 ปี
มากกว่า 10 ปี

ล่ามตำรวจ-ทหาร
ล่ามงานประชุมด้านวิชาการ
ล่ามโรงพยาบาล
ล่ามงานอาสาสมัคร
ล่ามงานประชุมด้านศาสนา หรือ งานการกุศล
ล่ามประวัติศาสตร์
ล่ามงานประชุมผู้นำระดับประเทศ
ล่ามงานประชุมอีเว้นต์ต่างๆ
ล่ามตามโรงงาน
อื่นๆ :

เต้นรำ
ถ่ายรูป
ทำอาหาร
แนะนำผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ ท้องถิ่น หรือชุมชน
เล่นเกมส์ละลายพฤติกรรม
ร้องเพลง
เล่นดนตรี
เล่าเรื่อง
วาดรูป
อื่นๆ  
     

© Copyright 2016 thai tour club (ไทยทัวร์คลับ)
ระบบสามารถทำงานได้ดี บน Google Chrome  Mozilla Firefox  Safari และ Internet Explore v.11 ขึ้นไป