1. เงื่อนไข และขั้นตอนการจัดทำเว็บไซต์กับ "ไทยทัวร์คลับB2B"

 1.     ฟรี!! ค่าจัดทำเว็บไซต์ หรือเขียนเว็บไซต์ แต่ไม่ฟรีค่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์
 2.     ท่านจะต้องเสียค่าโฮส หรือพื้นที่วางเว็บไซต์ต่อปี 6,420 บาท ( จะต้องเสียทุกปี ) ราคานี้รวม Vat 7% แล้ว
 3.     ลูกค้าจะต้องจดโดเมนเนมเอง และให้ชี้โดเมนเนมมายังเซิร์ฟเวอร์ของ “ไทยทัวร์คลับ” ที่กำหนดไว้ โดเมนเนมจะเป็นลิขสิทธิ์ของลูกค้าโดยตรง 100% ( เจ้าของเว็บไซต์จะต้องเสียค่าจดโดเมนเนมเอง หรือให้ทาง “ไทยทัวร์คลับ” เป็นผู้ดำเนินการจดให้โดยมีค่าใช้จ่ายในการจดโดเมนเนม1,000 บาททุกปี ยังไม่รวม Vat 7% )
 4.     ในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้เว็บปลอดภัยจากการโดนบล็อกของ บราวเซอร์ โครม และบราวเซอร์ไฟร์ฟอกซ์ มากยิ่งขึ้นลูกค้าจะต้องซื้อ SSL (ตัวอย่าง https://www.aaaa.com )

 5.      SSL  คืออะไร? เป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์ ในอนาคตเพื่อให้ Google มองเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพอันดับสูงขึ้นและยังมีความปลอดภัยน่าเชื่อถือมากขึ้นอีกด้วย
 6.      ไทยทัวร์คลับให้บริการจัดซื้อ SSL สำหรับโดเมน .com มีค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/ปี และสำหรับโดเมน .co.th มีค่าใช้จ่าย 3,000 บาท/ปี   ราคานี้รวมค่าติดตั้งและดูแลเรียบร้อยแล้ว และยังไม่รวม Vat 7%

2. สิ่งที่รวมอยู่ในแพ็คเกจ Economy : ราคาพิเศษ 8,500 บาท/ปี  (ราคาปกติ 15,000 บาท/ปี) (ไม่มีรายเดือน)

 1.     ระบบเมนูหน้าแรก ( แสดงโปรแกรมทัวร์ ขึ้นอยู่กับรูปแบบแต่ละเทมเพลต)
 2.     ระบบเมนูทัวร์ต่างประเทศ  (  โปรแกรมทัวร์จะทำการอับเดทในรูปแบบ API อัตโนมัติ ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน และเอเย่นต์ทัวร์สามารถทำการอัพเดทโปรแกรมได้ด้วยตัวเอง ไม่จำกัดโปรแกรมทัวร์ )
 3.     ระบบเมนูทัวร์ในประเทศ ( เอเย่นสามารถทำการอัพเดทโปรแกรมได้ด้วยตัวเอง )
 4.     ระบบเมนูทัวร์โปรโมชั่น (สามารถกำหนดทัวร์โปรโมชั่นได้ในรูปแบบใส่ซีรี่ย์ทัวร์เอง )
 5.     ระบบโปรแกรมยอดนิยม (สามารถกำหนดโปรแกรมทัวร์ยอดนิยมได้ในรูปแบบใส่ซีรี่ย์ทัวร์เอง )
 6.     ระบบโปรแกรมทัวร์แนะนำ ประจำเดือนนี้ (สามารถกำหนดโปรแกรมทัวร์แนะนำได้ในรูปแบบแบบใส่ซีรี่ย์ทัวร์เอง )
 7.     ระบบบทความท่องเที่ยว (บริษัทเอเย่นต์ทัวร์สามารถใส่บทความได้ด้วยตัวเอง และบริษัทเอเย่นต์ทัวร์จะต้องใส่ข้อมูลส่วนนี้เอง )
 8.     ระบบเกี่ยวกับเรา (บริษัทเอเย่นต์ทัวร์สามารถใส่รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทได้ด้วยตัวเอง และบริษัทเอเย่นต์ทัวร์จะต้องใส่ข้อมูลส่วนนี้เอง)
 9.     ระบบติดต่อเรา ( ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทเอเย่นต์ทัวร์ได้โดยตรง )
 10.     ระบบวิธีชำระเงิน ( ลูกค้าสามารถชำระเงินกับบริษัทเอเย่นต์ทัวร์ได้โดยตรง )
 11.     ระบบทัวร์ลิงค์แบบ API จากเซิร์ฟเวอร์ TTC (บริษัทเอเย่นต์ไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลซีรี่ย์ทัวร์ด้วยตัวเอง ซีรี่ย์ทัวร์จะทำการอัพเดทอัตโนมติ ไม่จำกัดจำนวนโปรแกรมทัวร์ ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน)
 12.     ระบบทัวร์แบบใส่โปรแกรมทัวร์เอง ( บริษัทเอเย่นต์ทัวร์สามารถใส่ซีรี่โปรแกรมทัวร์ได้เอง ในกรณีที่ต้องการโปรแกรมทัวร์นอกเหนือจากเซิร์ฟเวอร์ TTC )
 13.     ระบบจองแบบลิ้งค์เข้าไลน์ ( ลูกค้าสามารถทำการจองเข้าไลน์กับบริษัทเอเย่นต์ทัวร์ได้โดยตรง )

* สิ่งที่รวมอยู่ในแพ็คเกจ Economy *
 1.     เว็บไซต์ และระบบที่ได้กล่าวมาข้างต้น
 2.     ลิขสิทธิ์เว็บไซต์จะเป็นของผู้จัดทำเท่านั้น
 3.     SSL (ตัวอย่าง https://www.aaaa.com )

* สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ Economy *
      1.     โดเมนเนม
      2.     Chat bot


-------------------------------------------------------------------------------------------------

3. สิ่งที่รวมอยู่ในแพ็คเกจ Premium : ราคาพิเศษ 35,000 บาท/ปี (ราคาปกติ 55,000 บาท/ปี) (ไม่มีรายเดือน)

 1.     ระบบเมนูหน้าแรก ( แสดงโปรแกรมทัวร์ ขึ้นอยู่กับรูปแบบแต่ละเทมเพลต)
 2.     ระบบเมนูทัวร์ต่างประเทศ (  โปรแกรมทัวร์จะทำการอับเดทในรูปแบบ API อัตโนมัติ ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน และเอเย่นต์ทัวร์สามารถทำการอัพเดทโปรแกรมได้ด้วยตัวเอง ไม่จำกัดโปรแกรมทัวร์ )
 3.     ระบบเมนูทัวร์ในประเทศ ( เอเย่นสามารถทำการอัพเดทโปรแกรมได้ด้วยตัวเอง )
 4.     ระบบแพ็คเกจทัวร์  ( ระบบแพ็คเกจทัวร์จะทำการอัพเพท API มาจากเซิร์ฟเวอร์ TTC อัตโนมัติ )
 5.     ระบบบัตรเข้าชมสถานที่ ( ระบบบัตรเข้าชมสถานที่จะทำการอัพเพท API มาจากเซิร์ฟเวอร์ TTC อัตโนมัติ )
 6.     ระบบเรือสำราญ  ( ระบบเรือสำราญจะทำการอัพเพท API มาจากเซิร์ฟเวอร์ TTC อัตโนมัติ )
 7.     ระบบรถเช่า  ( ระบบรถเช่าจะทำการอัพเพท API มาจากเซิร์ฟเวอร์ TTC อัตโนมัติ )
 8.     ระบบเมนูทัวร์โปรโมชั่น (สามารถกำหนดทัวร์โปรโมชั่นได้ในรูปแบบใส่ซีรี่ย์ทัวร์เอง และในรูปแบบ API จากเซิร์ฟเวอร์ TTC )
 9.     ระบบโปรแกรมยอดนิยม (สามารถกำหนดโปรแกรมทัวร์ยอดนิยมได้ในรูปแบบใส่ซีรี่ย์ทัวร์เอง และในรูปแบบ API จากเซิร์ฟเวอร์ TTC )
 10.     ระบบโปรแกรมทัวร์แนะนำ ประจำเดือนนี้ (สามารถกำหนดโปรแกรมทัวร์แนะนำได้ในรูปแบบแบบใส่ซีรี่ย์ทัวร์เอง และในรูปแบบ API จากเซิร์ฟเวอร์ TTC )
 11.     ระบบบทความท่องเที่ยว  (บริษัทเอเย่นต์ทัวร์สามารถใส่บทความได้ด้วยตัวเอง และบริษัทเอเย่นต์ทัวร์จะต้องใส่ข้อมูลส่วนนี้เอง )
 12.     ระบบเกี่ยวกับเรา  (บริษัทเอเย่นต์ทัวร์สามารถใส่รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทได้ด้วยตัวเอง และบริษัทเอเย่นต์ทัวร์จะต้องใส่ข้อมูลส่วนนี้เอง)
 13.     ระบบติดต่อเรา (บริษัทเอเย่นต์ทัวร์สามารถใส่รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทได้ด้วยตัวเอง และบริษัทเอเย่นต์ทัวร์จะต้องใส่ข้อมูลส่วนนี้เอง)
 14.     ระบบวิธีชำระเงิน ( บริษัทเอเย่นต์ทัวร์สามารถกำหนดรายละเอียดการจ่ายเงินได้เอง ลูกค้าสามารถชำระเงินกับบริษัทเอเย่นต์ทัวร์ได้โดยตรง )
 15.     ระบบทัวร์ลิงค์แบบ API จากเซิร์ฟเวอร์ TTC (บริษัทเอเย่นต์ทัวร์ไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลซีรี่ย์ทัวร์ด้วยตัวเอง ซีรี่ย์ทัวร์จะทำการอัพเดทอัตโนมติไม่จำกัดจำนวนโปรแกรมทัวร์ ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน)
 16.     ระบบทัวร์แบบใส่โปรแกรมทัวร์เอง ( บริษัทเอเย่นต์ทัวร์สามารถใส่ซีรี่โปรแกรมทัวร์ได้เอง ในกรณีที่ต้องการโปรแกรมทัวร์นอกเหนือจากเซิร์ฟเวอร์ TTC )
 17.     ระบบจองแบบลิ้งค์เข้าไลน์  ( ลูกค้าสามารถทำการจองเข้าไลน์กับบริษัทเอเย่นต์ทัวร์ได้โดยตรง )
 18.     ระบบติดต่อผ่าน Line | Face Book | Call | Email | เป็นระบบเมนูเลื่อนบนหน้าแรก

* สิ่งที่รวมอยู่ในแพ็คเกจ Premium *
 1.     เว็บไซต์ และระบบที่ได้กล่าวมาข้างต้น
 2.     ลิขสิทธิ์เว็บไซต์จะเป็นของผู้จัดทำเท่านั้น

* สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ Premium *
      1.     โดเมนเนม
      2.     SSL (ตัวอย่าง https://www.aaaa.com )
      3.     Chat bot


-------------------------------------------------------------------------------------------------

4. สิ่งที่รวมอยู่ในแพ็คเกจ Ecommerce & (Application on Mobile) : ราคาพิเศษ 350,000  บาท (ราคาปกติ 750,000 บาท/ปี)

 1.     ระบบเมนูหน้าแรก ( แสดงโปรแกรมทัวร์ ขึ้นอยู่กับรูปแบบแต่ละเทมเพลต)
 2.     ระบบเมนูทัวร์ต่างประเทศ (  โปรแกรมทัวร์จะทำการอับเดทในรูปแบบ API อัตโนมัติ ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน และเอเย่นต์ทัวร์สามารถทำการอัพเดทโปรแกรมได้ด้วยตัวเอง ไม่จำกัดโปรแกรมทัวร์ )
 3.     ระบบเมนูทัวร์ในประเทศ ( เอเย่นสามารถทำการอัพเดทโปรแกรมได้ด้วยตัวเอง )
 4.     ระบบแพ็คเกจทัวร์ ( ระบบแพ็คเกจทัวร์จะทำการอัพเพท API มาจากเซิร์ฟเวอร์ TTC อัตโนมัติ )
 5.     บัตรเข้าชมสถานที่ ( ระบบบัตรเข้าชมสถานที่จะทำการอัพเพท API มาจากเซิร์ฟเวอร์ TTC อัตโนมัติ )
 6.     ระบบเรือสำราญ ( ระบบเรือสำราญจะทำการอัพเพท API มาจากเซิร์ฟเวอร์ TTC อัตโนมัติ )
 7.     ระบบรถเช่า  ( ระบบรถเช่าจะทำการอัพเพท API มาจากเซิร์ฟเวอร์ TTC อัตโนมัติ )
 8.     ระบบคลับเมด (บริษัทเอเย่นต์ทัวร์ใส่แพ็คเกจทัวร์คลับเมดได้ด้วยตัวเอง และบริษัทเอเย่นต์ทัวร์จะต้องใส่ข้อมูลส่วนนี้เอง )
 9.     ระบบมัลดีฟส์ (บริษัทเอเย่นต์ทัวร์ใส่แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ได้ด้วยตัวเอง และบริษัทเอเย่นต์ทัวร์จะต้องใส่ข้อมูลส่วนนี้เอง )
 10.     ระบบเมนูทัวร์โปรโมชั่น (สามารถกำหนดทัวร์โปรโมชั่นได้ในรูปแบบใส่ซีรี่ย์ทัวร์เอง และในรูปแบบ API จากเซิร์ฟเวอร์ TTC )
 11.     ระบบโปรแกรมยอดนิยม (สามารถกำหนดโปรแกรมทัวร์ยอดนิยมได้ในรูปแบบใส่ซีรี่ย์ทัวร์เอง และในรูปแบบ API จากเซิร์ฟเวอร์ TTC )
 12.     ระบบโปรแกรมทัวร์แนะนำ ประจำเดือนนี้ (สามารถกำหนดโปรแกรมทัวร์แนะนำได้ในรูปแบบแบบใส่ซีรี่ย์ทัวร์เอง และในรูปแบบ API จากเซิร์ฟเวอร์ TTC )
 13.     ระบบบทความท่องเที่ยว (บริษัทเอเย่นต์ทัวร์สามารถใส่บทความได้ด้วยตัวเอง และบริษัทเอเย่นต์ทัวร์จะต้องใส่ข้อมูลส่วนนี้เอง )
 14.     ระบบเกี่ยวกับเรา (บริษัทเอเย่นต์ทัวร์สามารถใส่รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทได้ด้วยตัวเอง และบริษัทเอเย่นต์ทัวร์จะต้องใส่ข้อมูลส่วนนี้เอง)
 15.     ระบบติดต่อเรา (บริษัทเอเย่นต์ทัวร์สามารถใส่รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทได้ด้วยตัวเอง และบริษัทเอเย่นต์ทัวร์จะต้องใส่ข้อมูลส่วนนี้เอง)
 16.     ระบบวิธีชำระเงิน ( บริษัทเอเย่นต์ทัวร์สามารถกำหนดรายละเอียดการจ่ายเงินได้เอง ลูกค้าสามารถชำระเงินกับบริษัทเอเย่นต์ทัวร์ได้โดยตรง )
 17.     ระบบการทำโปรโมชั่นผ่านบัตรเครดิต ( ระบบสามารถทำการแสดงโปรโมชั่นในโปรแกรมทัวร์ในส่วนที่ร่วมกับบัตรเครดิต )
 18.     ระบบทัวร์แบบใส่โปรแกรมทัวร์เอง ( บริษัทเอเย่นต์ทัวร์สามารถใส่ซีรี่โปรแกรมทัวร์ได้เอง ในกรณีที่ต้องการโปรแกรมทัวร์นอกเหนือจากเซิร์ฟเวอร์ TTC )
 19.     ระบบติดต่อผ่าน Line | Face Book | Call | Email | เป็นระบบเมนูเลื่อนบนหน้าแรก

(Application on Mobile)

 1.     ระบบแจ้งเตือนข่าวสารไปยังลูกค้าในรูปแบบ Notification & SMS
 2.     ระบบบันทึกรายการโปรด
 3.     ระบบการจองแจ้งเตือนบนแอพพลิเคชั่น
 4.     ระบบโปรไฟล์
 5.     ระบบค้นหาโปรแกรมทัวร์
 6.     ระบบแจ้งโปรโมชั่นแต่ละโปรแกรมทัวร์
 7.     ระบบราคาแบบปฏิทิน
 8.     ระบบจองออนไลน์บนแอพพลิเคชั่น

* สิ่งที่รวมอยู่ในแพ็คเกจ Ecommerce & (Application on Mobile)*
 1.     เว็บไซต์
 2.     แอพพลิเคชั่นบนมือถือ IOS & Android
 3.     ลิขสิทธิ์เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือเป็นของผู้จ้างทำ

* สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ Ecommerce & (Application on Mobile)*
 1.     ค่าดูแลเว็บไซต์ และค่าดูแลแอพพลิเคชั่น ( MA ) รายปี ( ขึ้นอยู่กับข้อตกลง )

ดูตัวอย่างเว็บไซต์ที่ แพ็คเกจ Ecommerce & (Application on Mobile) คลิ๊กที่นี่ >>-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
5. สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจทุกเว็บไซต์:
 1.     โดเมนเนม
 2.     SSL (ตัวอย่าง https://www.aaaa.com )
 3.     Chat bot
 4.     Vat 7%

6. สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับเว็บไซต์:

 1.     ข้อมูลซีรี่ย์ทัวร์ในเว็บไซต์ของท่านจะถูกอัพเดทส่งมาจากเซิร์ฟเวอร์ "ไทยทัวร์คลับ" โดยทางเราจะมีพันธมิตรโฮลเซล์เข้ามาร่วมกับเรา ท่านสามารถทำการปิด หรือ ออนไลน์โปรแกรมทัวร์ของแต่ละโฮลเซลล์ได้
 2.     ท่านสามารถทำการใส่ข้อมูลซีรี่ย์ทัวร์ได้ด้วยตัวเอง ในกรณีที่ท่านมีโปรแกรมทัวร์อื่นๆที่นอกเหนือจากเซิร์ฟเวอร์ "ไทยทัวร์คลับ"
 3.     โดเมนเนมจะเป็นลิขสิทธิ์ของลูกค้า 100%
 4.     โค๊ดเว็บที่เขียนขึ้นจะเป็นลิขสิทธิ์ของ "ไทยทัวร์คลับ" 100%

7. ข้อมูลเกี่ยวกับโฮสติ้ง (Web Hosting):

 1.     พื้นที่ในการจัดเก็บเว็บไซต์ 10GB
 2.     เว็บไซต์ไม่มีอีเมล์ให้เพราะอีเมล์จะทำให้เซิร์ฟเวอร์ล่ม ให้พี่ๆเอเย่นไปใช้อีเมล์  Hotmail หรือ Gmail
 3.     ไม่จำกัด Bandwidth

8. วิธีการชำระเงิน:

     โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ บจก.ตลาดทัวร์ ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 156-523-3753 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์  สาขา: คลองจั่น

9. การปรับเปลี่ยนราคา:

     ทางเราขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนแปลงการให้บริการราคาเว็บไซต์  โดยสิทธิทั้งหมดขึ้นอยู่กับ บริษัท ตลาดทัวร์ จำกัด เท่านั้น

10. หน้าเทมเพลตเว็บไซต์:

     ทางเรามีหน้าเทมเพลตเว็บไซต์ให้เลือกอยู่ 5 รูปแบบ ส่วนรูปแบบอื่นๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับการเจรจา

11. ระบบให้ความช่วยเหลือของเรา:

     ทางเราจะเริ่มทำงานตั้งแต่ 09.00 - 18.00 น. ในวันจันทร์ - เสาร์ เบอร์ที่ท่านสามารถติดต่อได้สะดวกและง่ายมากที่สุด โทร. 02-184-6990 หรือติดต่อนอกเวลาได้ที่ 064-639-1946 หรือ 064-639-6426 หรือ 097-978-9925


ดูตัวอย่างหน้าตาเว็บไซต์ได้ที่ลิ้งก์นี้>>: http://www.jateaw.com

ติดต่อการจัดทำเว็บไซต์ได้ที่: โทร. 064-639-6426, 064-639-1946